LETNA KONFERENCA S51SLO -PETEK 16.3. OB 18.00

 

VABILO

Na redno letno konferenco Radiokluba Slovenija ki bo v petek, 16. marca 2018 ob 18.00 v prostorih radiokluba na Poljanskem nasipu 42

Predlagan dnevni red:

  1. Otvoritev konference
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročilo predsednika
  4. Poročila blagajnika, nadzornega odbora in častnega razsodišča
  5. Razprava o poročilih in glasovanje
  6. Plan dela za leto 2018
  7. Pobude in predlogi

Za UO RK S51SLO

Mišo, S57DR