Vodstvo.

Funkcija Klicni znak Priimek Ime
Predsednik S53AC Lajmiš Atila
Podpredsednik S51JC Černe Jože
Tajnik S57DR Kamenov Dimitar
Blagajnik S53NM Snoj Boštjan
Član UO S55VN Natlačen Viljem