Vodstvo.

Funkcija Klicni znak Priimek Ime
Predsednik S53AC Lajmiš Atila
Podpredsednik S55VN Natlačen Viljem
Tajnik S57DR Kamenov Dimitar
Blagajnik S53NM Snoj Boštjan
Član UO S58MP Polenšek Matevž