Zgodovina.

ZAČETKI RK SLOVENIJA – S51SLO

Radioklub Slovenija je bil ustanovljen 12. marca 1993 v Ljubljani. Na ustanovnem občnem zboru se nas je zbralo 25 zagnancev.

S51SLO_qth_dekadentno_edges (Medium)

Ustanovni člani pa smo na Mačkovi overili svoje podpise in s tem formalno ustanovili RK SLO. To smo bili: Atila Lajmiš, Franci Tomše, Dimitar Kamenov, Viljem Natlačen, Aleksandra Mojca Kavs, Marjan Kirič, Rajko Eržen, Miroslava Čuda, Igor Starman in Dejan Gale.

Kratek kronološki povzetek poročil prvega predsednika RK SLO Tilija, S53AC.

PRED:

Pričetki našega delovanja segajo v leta, ko je bil del članstva še v radioklubu, kateri je deloval v prostorih RTV Ljubljana, ki je prostore in kritje materialnih stroškov prispevala kot donacijo. Imenoval se je”Kričač”. Od leta 1987dalje je v tedanjem radioklubu prihajalo do notranjih trenj glede razvojne politike radiokluba. Aktivnost je padala, vodenje in financiranje nista bila urejena, še najmanj pozornosti in energije je bilo namenjene izobraževanju. Mlajši člani smo tedaj pričeli razmišljati o lastnem klubu, kjer bi imeli odprte roke za razvojno delo v radioamaterski organizaciji. Leta 1989 smo v sekciji radiokluba začeli aktivno usposabljati nove radioamaterje za delo na frekvencah in čedalje bolj sodelovali tudi z Občinskim sekretariatom za obrambo. Konec leta 1992 je padla odločitev o ustanovitvi društva, oziroma radiokluba. Priprave so potekale vse do marca 1993, ko je bilo vse nared za formalno ustanovitev kluba. Radioklubu smo nadeli ime Slovenija, kar naj bi glede na mladost države z enakim imenom predstavljalo našo mladostno zagnanost za delo.

Leto 1992…

Naša sekcija se je že od leta 1990 pospešeno ukvarjala z vzgojo radioamaterjev. Ugotovili smo, da morajo biti mladi člani primerno izobraženi, prikazati jim je potrebno vse radosti radioamaterstva in jih spodbuditi k samoiniciativnosti. Tako smo v dveh letih izpeljali 4 radioamaterske tečaje, kjer smo se intenzivno posvetili tečajnikom, saj so bili tečaji vsaj 2x daljši od običajnih.

Sodelovali smo na 8 radioamaterskih tekmovanjih, z Zarnikove 3 smo se preselili na Kotnikovo 17 in se začeli ubadati s postavitvijo anten. Nova lokacija je bila v kletnih prostorih, imeli smo velike probleme z dovoljenjem za postavitev anten na streho.

PO:

Leto 1993…

Od 10 ustanovnih članov, ki so prišli iz sekcije “17. november”, se je ustanovnemu občnemu zboru pridružilo še 15 drugih članov radiokluba “Kričač”. Tako smo ob ustanovitvi 12. marca 1993 imeli že 25 članov. Bili smo prvi v Sloveniji, ki smo se registrirali na državni ravni, tako da je območje našega dela tudi uradno cela Slovenija.

Po tem datumu smo pridobili nekaj članov tudi iz drugih radioklubov. Z vodenjem tečajev v letu 1993 smo pridobili še 37 novih članov, tako da smo leto končali s 65 člani. Ob ustanovitvi smo bili brez prostorov, brez finančnih sredstev in skoraj brez tehnike. Prostore smo uredili ob pomoči GDLM in Občinskega sekretariata za obrambo. Pridobili smo 2 sponzorja, kar nam je omogočilo nakup nove tehnike, ki smo jo dobili konec leta. Veliko sredstev smo pridobili tudi z vodenjem tečajev, tako da jih lahko omenim kot opazen vir financiranja. Leto smo zaključili z nabavo kratkovalovne postaje TS 850, UKV postaje TS 790A za komunikacijo preko satelita. Prostore smo uredili in opremili največ člani sami, postavili pa smo tudi anteno za nižja frekvenčna področja. Med večje uspehe spadata tudi pridobitev atraktivnih klicnih znakov S51SLO, S52SLO in S53SLO in velik ugled v Zvezi radioamaterjev Slovenije.

Leto 1994…

V letu 1994 smo največ aktivnosti usmerili v tehnično opremljanje radiokluba in pridobivanje novih članov. Sodelovali smo tudi na sejmu “Sodobna elektronika” v Ljubljani, kar je bila dobra promocija radiokluba, in na nekaj UKV tekmovanjih.

Uspelo nam je pridobiti dovolj denarja za postavitev antenskega sistema, namenjenega delu preko satelita, in nakup vseh anten, antenski rotator ter delilnike za napajanje anten. Edini problem je bila izvedba postavitve. Antenski sistem je težak okoli 65 kg in sestavljen iz štirih 21 el. anten za 70 cm in štirih 17 el. anten za 2 m. Med letom smo od Občinskega sekretariata za obrambo dobili mobilni stolp Gorenje-Muta. Ta nam je zelo olajšal delo pri postavitvah antenskih sistemom za 2 m in 70 cm. Izdelali smo WBMF radijsko postajo s širokim prenosnim spektrom, ki omogoča delo na packet radiu za velike hitrosti vse tja do 76000 Bd.

Uspešno smo izpeljali 4 radioamaterske tečaje, tako da se je število članov s 65 v letu 1993 ob koncu leta 1994 povečalo na 107. Sodelovali smo samo na treh UKV tekmovanjih, kar je logična posledica manjkajočega antenskega sistema. Bolj uspešni smo bili pri promociji na sejmu elektronike, kjer smo gostovali na razstavnem prostoru MICOM-a. Obiskalo nas je mnogo radioamaterjev iz vse Slovenije, ki smo jim seveda predstavili našo dejavnost, obenem pa se je na radioamaterski tečaj prijavilo 24 kandidatov

Iz leta 1995

V tem letu smo se dobro opremili z UKV tehniko. Posebej bi omenil antenski sistem za delo preko satelitov kot so AO10 in AO13. Antenski sistem je sestavljen iz osmih anten, ima predojačevalnika za 2 m in 70 cm ter seveda rotator z elevatorjem. Antenski sistem smo postavljali s pomočjo avtodvigala s košaro, sicer bi bila postavitev praktično nemogoča. Pomembna pridobitev v prostorih radiokluba sta bila nova ojačevalnika za 2 m in 70 cm, ki sta bistveno olajšala delo na frekvencah. Kupili smo tudi elektronski taster s spominom, tako da so lahko naši operaterji delali CW tudi na UKV frekvencah. Nekaj se je premaknilo tudi na področju računalništva, saj smo dobili dva 386 računalnika brez monitorjev. Seveda ob pomoči podjetij ANNI d.o.o. in ADA Orbita d.o.o. ter naših članov, ki so tam zaposleni. Naročili smo se na nekaj novih revij z radioamatersko tematiko, nekaj letnikov pa dobili v dar od posameznih članov. V prostore smo namestili nove omare in stole, ki smo jih ob pomoči našega člana dobili v dar od mesta Ljubljana.

To je del zgodovine kluba, kot ga je videl prvi predsednik Tili. Kasneje se je zaradi prihoda mobilne telefonije število članov zmanjševalo. Tudi naša zagnanost je počasi pešala, tako da nam pridobivanje novih članov ni preveč uspevalo.

Še vedno pa nas vsak četrtek najdete v prostorih RK SLO na Poljanskem nasipu 42 v Ljubljani in veseli smo vsakega obiskovalca.

Po zapisih S53AC: Vili S55VN