LETNA KONFERENCA S51SLO

RADIOKLUB SLOVENIJA
Poljanski nasip 42
1000   Ljubljana

V A B I L O

 

Vabim te na letno volilno konferenco, ki bo v petek 10.03.2017 ob 19:00 v klubskih prostorih.

Predlagani dnevni red:
 

  1. Otvoritev konference
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročila organov radiokluba, razprava in potrditev
  4. Razrešitev dosedanjega vodstva in izvolitev novega vodstva
  5. Program dela radiokluba, razprava in potrditev
  6. Razno

 

Za UO RK SLO

Aco, S52Q