ZBOR ČLANOV

V A B I L O

Vabim te na letno volilno konferenco, ki bo v petek 12.03.2021 ob 18:00  virtualno, s pomočjo aplikacije ZOOM

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev konference
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročila organov radiokluba, razprava in potrditev
  4. Razrešitev dosedanjega vodstva in izvolitev novega vodstva
  5. Program dela radiokluba, razprava in potrditev
  6. Razno

Za UO RK S51SLO

Mišo, S57DR